Sleva!

Lampetra III.

Original price was: 70 Kč.Current price is: 50 Kč.

Vydal: ZO ČSOP Vlašim, 1998

2 skladem

Kategorie:

Popis

Mezinárodní bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků, vychází jako bulletin IUCN, editor: RNDr. Lubomír Hanel CSc. Předmluvu napsal prof., ing. Vlastimil Baruš, DrSc.

Obsah: Czeczuga B.: Vodní plísně rostoucí na jikrách mihulí (Petromyzontidae), Poulíčková A.: Algologický výzkum sedimentů malých vodních toků II. Souborné vyhodnocení lokalit se vztahem k výskytu mihulí, Poulíčková A., Merta L.: Algologická charakteristika Račího potoka na Šumpersku, Poulíčková A.: Rozsivky sedimentů dvou toků na území uvažované nádrže Vesec u Liberce, Beran L.: Vodní měkkýši Blanice, Beran L.: Vodní měkkýši dolního toku Ohře, Záruba P.: Jepice (Ephemeroptera) v chráněných územích Štěpánovský potok a Křečovický potok, Witkowski A., Kotusz J.: Mihule (Petromyzontidae) v ichtyologických sbírkách Muzea přírodních věd wrocłavské univerzity (Polsko), Witkowski A., Kotusz J.: Výskyt mihule potoční, Lampetra planeri (Bloch, 1784) v polském Slezsku (JZ Polsko), Hanel L., Müller U.: Metodické poznámky ke zjišťování výskytu mihulí v tocích elektrickým agregátem, Hanel L.: Revize bioindikační hodnoty mihulí České republiky, Kurfüst J., Lešner M.: Ichtyofauna říčky Krounky v severovýchodních Čechách, Baruš V., Prokeš M.: Zhodnocení výskytu pstruha obecného f. potoční v toku Divoké Desné po výstavbě přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, Lusk S., Lusková V., Halačka K.: Introdukované druhy ryby v ichtyofauně České republiky. Každý příspěvek je opatřen anglickým (resp. českým) souhrnem.

Počet stran: 144

Měkká vazba

ISBN: 80-902178-9-3