Lampetra V.

70 

Vydal: ZO ČSOP Vlašim, 2003

Není skladem

Kategorie:

Popis

Další již páté číslo bulletinu Lampetra uveřejňuje články a studie věnované především ochraně biodiverzity vodních toků. Zahrneme-li do hodnocení této “pentalogie” i zatím poslední vyšlé číslo, lze konstatovat, že obsahově je tato publikační řada velmi bohatá, i když se stále drží ve vytýčené základní tématické oblasti.

Jednoznačně v tomto čísle převažují články věnované mihulím (celkem 30), v nichž najdeme rozmanité údaje o této zajímavé skupině živočichů, počínaje faunistikou, metodickými úvahami, morfometrikou, mírou ohrožení i zkušenostmi ze záchranných transferů. Podíváme-li se na obsah pátého čísla bulletinu Lampetra, nacházíme zde 13 příspěvků. V úvodní části jsou zařazeny články o vodních bezobratlích. Poznatky o vážkách klínatkách z průzkumů ve Slezsku představují A. Dolný a Z Norková. L. Beran seznamuje ve svých dvou příspěvcích s vodními měkkýši na dvou lokalitách střední Moravy a v dalším článku o nálezech některých ochranářsky zajímavých vodních členovců.

Počet stran: 147

Měkká vazba

ISBN: 80-86327-34-5