Obchodní podmínky

 

Provozovatelem internetového obchodu je:

Dům ochránců přírody v Praze – ZO ČSOP

IČ 22758321

zapsaný jako pobočný spolek pod sp. zn. L 49602 ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

(dále jako „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese obchudekcsop.cz.

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zboží dodáváme i fakturujeme pouze v rámci České republiky, pokud nebude na základě vzájemné dohod ujednáno jinak.

U některého zboží může být poskytnuta sleva pro členy ČSOP, či jiné slevy, dle aktuálních informací na webu internetového obchodu.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Při objednávání musí zákazník uvést úplnou a platnou adresu, aktuální email a telefon a zvolit způsob dopravy a platby. Potvrzením a odesláním objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

 Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
  • v hotovosti při osobním odběru v Domě ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4

Při platbě převodem bude zboží expedováno až po připsání platby na náš účet.

Platba musí být uhrazena do 14 dní, jinak může být objednávka stornována.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci, nikoliv na prodávajícím.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s platnými zákony má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně všech dokumentů.

Zboží lze vrátit osobně nebo poslat řádně zabaleno doporučenou zásilkou. Zásilky zaslané dobírkou nebudou převzaty. Do doporučené zásilky vložte zboží, daňový doklad, informaci zda vracíte nebo reklamujete a číslo účtu, na který máme poslat částku za vrácené zboží.

Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem v návratové zásilce.

Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel webu obchudekcsop.cz zpracovává osobní údaje, které mu dobrovolně poskytl registrující/kupující při nákupu nebo registraci a které jsou nezbytné pro plnění závazků – za účelem vyřízení registrace, zpracování elektronické registrace/objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami, a po dobu vyžadovanou podle platných právních předpisů.

Správcem osobních údajů je pobočný spolek Dům ochránců přírody v Praze – ZO ČSOP, IČ 22758321.

Zpracovatelem osobních údajů je spolek Český svaz ochránců přírody, IČ 00103764.

Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou osobu. K Vašim osobním údajům přistupujeme s velkou odpovědností. Osobní údaje nebudou zveřejňované, předávané jiným subjektům a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Odesláním elektronické objednávky potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.