Practical Handbook for Seed Harvest and Ecological Restoration of Species-rich Grasslands

230 

Autor: M. Scotton, A. Kirmer a B. Krautzer

Rok vydání: 2012

1 skladem

Kategorie:

Popis

Extenzivně obhospodařované polopřirozené travní porosty lze považovat za semenný zdroj užitečný pro zakládání nových druhově bohatých oblastí. Ve skutečnosti jsou běžně bohaté na druhy původní provenience a z tohoto důvodu je lze sklízet za účelem získání rozmnožovacího materiálu s vysokou ekologickou hodnotou. Nejmodernější techniky vytváření pícninových luk nebo obnovy degradovaných ploch komerčními osivovými směsmi nejsou srovnatelné s cílem ekologické obnovy prováděné množitelským materiálem z polopřirozených travních porostů. Proto bylo vyvinuto velké množství různých metod sklizně a aplikačních technik pro využití a aplikaci místně specifických semen nebo rostlinného materiálu. Tato příručka poskytuje především přehled o technikách sklizně semen a technikách zakládání polopřirozených travních porostů.

Počet stran: 116

Měkká vazba

Jazyk: angličtina