Sleva!

Lampetra II.

50 

Vydal: ZO ČSOP Vlašim, 1996

2 skladem

Kategorie:

Popis

Mezinárodní bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků, vychází jako bulletin IUCN.

Další číslo tohoto mezinárodního bulletinu obsahuje následující články:

Předmluva: (prof. ing V. Baruš, DrSc.)

Hanel L.: Bibliografie publikací o mihulích s ohledem na území České republiky

Hanel L.: Dokladové expempláře mihulí v muzeích České republiky

Pešout P., Švarc B., Kříž K.: Výskyt mihule potoční (Lampetra planeri) v Novohradských horách

Witkowski A.: Ukrainian brook lamprey, Eudontomyzon mariae (Berg. 1931) in Poland: its distribution and present status

Witkowski A.: Distribution of the river lamprey, Lampetra fluviatilis (Linnaeur, 1758) in inland waters of Poland and reasons of the species decline

Hanel L., Jankovský M.: Morfometrická charakteristika populace mihule potoční (Lameptra planeri) ve Štěpánovském potoce

Hanel L., Lusk S.: Stupeň ohrožení mihulí v České republice s ohledem na nový Červený seznam

Pojer F., Hanel L.: Mihule potoční v potravě čápa černého

Lusk S., Halačka K., Lusková V.: Problematika diverzity rybího osídlení a vodních biotopů na příkladu oblasti soutoku řek Moravy a Dyje

Poulíčková A.: Algologický výzkum sedimentů malých vodních toků I. Lokality s recentním výskytem mihule potoční (Lampetra planeri)

Čech P.: Příspěvek k poznání hnízdní biologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis)

 

Počet stran: 134

Měkká vazba

ISBN: 80-902178-0-X